Herra Haapala

Kaikki blogit puheenaiheesta Itsehallinto

Itsehallinnon vahvistaminen on ratkaisu

Itsehallinnon vahvistaminen olisi Suomelle suoran kansanvallan parantumisen lisäksi taloudellisesti järkevää. Kunnat ovat valtiota tehokkaampia allokoimaan rajallisia resursseja. Tieteellinen näyttö osoittaa, että mitä lähempänä toimintaa päätös varojen käytöstä tehdään, sitä vaikuttavampaa varojen käyttö on (€ per hyöty) ja lisäksi resursseja hukataan vähemmän epäolennaiseen. Erityisesti ylimitoitettuja investointeja ja kehittämisprojekteja käynnistetään sitä vähemmän mitä pienempi organisaatio on.

Kuntien itsehallinto kriisissä

Kun kuuntelette ministereitä, he antavat puheenvuoroissaan ymmärtää kerta toisensa jälkeen, että kunnat eivät ymmärrä omaa parastaan ja valtion isällinen ote turvaa kansalaisten palvelut ilkeiden kunnallisen viranhaltijoiden ikeestä. Onneksi ministeri laittaa kunnat ruotuun ja palvelut paranevat. Moni valtion hallinnossa ja politiikassa ajattelee, että kunnat ovat valtionhallinnon jatkeita. Tähän myös lainsäädännön yhä yksityiskohtaisemmaksi käyvä normiohjaus pyrkii tasapäistämällä kunnat ja tekemällä niistä valtion tahdon hiljaisia toteuttajia.

Vahva itsehallinto, yhdenvertaiset palvelut

Olen kiertänyt Lappia ahkerasti pitämässä vaalitilaisuuksia ja joka paikkakunnalla nousee aina esille kaksi asiaa: huoli vanhustenhoidon tilasta sekä Lapin palveluverkoston säilymisestä. Huoli on perusteltu. Esperi Caren ja muiden hoivayhtiöiden toiminnasta paljastuneet törkeät laiminlyönnit, monien kuntien heikko rahoitusasema ja valtion vetäytyminen syrjäseuduilta ovat tosiasioita.

Lappi itsenäiseksi ja viina vapaaksi

Mikäli hallituksen kaavailema maakuntauudistus epätodennäköisyydestään huolimatta toteutuu, annetaan sitä myötä maakunnille näennäinen itsehallinto. Joidenkin tehtävien siirto kunnilta maakunnalle ei tuo mitenkään aitoa autonomiaa. Päätöksenteko pidetään edelleen etäällä kansalaisista.

Soten pakkoyhtiöittäminen ja yhtiöiden käyttöpakko

Sipilän hallituksen sote-lakiesityksiin sisältynyt velvoite yhtiöittää laajan valinnanvapauden palvelut ei vastannut perustuslain vaatimuksia julkisen vallan tehtävistä. Perustuslakivaliokunnan linjausten jälkikeskusteluun sote-palvelujen yhtiöittämisvelvoitteen alkuperäistä ehdottajaa ei ole ilmaantunut. Sipilän hallituksen ehdotus on kuitenkin melko tarkka kopio kuntalain yhtiöittämisvelvoitetta koskevasta säännöksestä, jota mm. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto on innokas valvomaan. Kuntalain säännöksen taustalla taas on EU-komission valtiontukikanteluun antama ns.

Kuntalain tarkoituksen toteutuminen tulevaisuudessa kun SOTE:n hoitaa maakunta.

Kuntalaki (410/2015) 1 §

"Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Pienet kunnat kunniaan

Pieniä kuntia kannustaa Pekkarinenkin.

Varmasti luitte Keskisuomalaisesta 4.7.2016 uutisen, jonka mukaan eduskunnan 1. varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) kannusti pieniä kuntia selviytymään uusista tehtävistään. Hän oli puhunut Kihniössä. Pekkarinen kertoi, että pienetkin kunnat voivat selviytyä, jos se on on kuntalaisten tahto.

Sotesoppa jatkaa kiehumista

Hallitus julkaisi eilen 600 sivua tekstiä liittyen tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Vaikka tekstin määrä on päätähuimaava, niin tärkeimmät kysymykset jäävät vieläkin auki. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapausmalli ja sen toteutustapa ovat yhä vailla konkretiaa. Eilen kävi ilmi kuitenkin se, että hallitus pitää härkäpäisesti kiinni luomastaan sekavasta mallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa.

Itsehallinto tulee, toivottavasti!

ohessa 20.1.2016 Oulu-lehdessä julkaistu kirjoitukseni:

Hallituksellamme on yhdistetty sote- ja aluehallintouudistus ohjelmassaan. Tuolla uudistuksella on tarkoitus vaikuttaa kuntien tehtäviin ja luoda uusi aluehallinto, jolle myös sosiaali- ja terveysasiat (sote) tulevat kuulumaan.

Toivokaamme että lopputulos on kokonaisuuden kannalta selkeämpi ja tehokkaampi kuin nykyisellään. Juuri tässä mielessä huolettaa sote-uudistukseen sisäänrakennettu tilaaja-tuottajamalli, joka ainakin kuntatasolla osoittautui monimutkaiseksi ja josta nyt on päästy monessa kunnassa eroon.

Itsehallintouudistus tehtävä rohkeasti

Rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toteutettuna itsehallinto- ja soteuudistus voi keventää hallintoamme merkittävästi ja aikaansaada olennaisia säästöjä sekä lisätä hallinnon tuottavuutta. Huonosti toteutettuna se luo päällekkäisiä toimintoja ja hämärtää maamme sekavaa hallintorakennetta entisestään eikä rahaa säästy.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä